Успішність школяра — що це: виклик часу чи необхідність?
Суспільство
Успішність школяра — що це: виклик часу чи необхідність?
11:29 25.04.2016
349
Розповісти друзям

Шановний читачу, чи погоджуєшся ти з тезою, що сучасна освіта в Україні потребує  переосмислення  практики навчання та виховання дітей, особливо в загальноосвітній школі?

Впровадження дванадцятибальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти є свідченням позитивних зрушень в цьому напрямі за останні роки.

Формування особистості

Однією з важливих тенденцій розвитку сучасних освітніх технологій можемо констатувати збільшення уваги до особистісного підходу у навчально-виховному процесі, прагнення висвітлити саме з цих позицій традиційно переважаючий пізнавально-інформаційний підхід, відповідно до якого вважається, що завдання формування особистості учня вирішуються в ході виховної, тобто позакласної та позашкільної роботи, а на уроці головним є навчальний процес.

Вважається, що завдання формування особистості учня вирішуються в ході виховної, тобто позакласної та позашкільної роботи, а на уроці головним є навчальний процес.

Проте основні особистісні параметри формуються саме під впливом процесу навчання. Зокрема, формування поняття успішності школяра особливо тісно пов`язано саме з учбовою діяльністю, оскільки учень щодня отримує оцінки вчителя, класного керівника і мусить весь час порівнювати свої можливості й досягнення з певним еталоном. Тому роль оцінки навчальної успішності у процесі формування у дитини «образу-Я» важко переоцінити. Відтак, важливим є потенціал учня, який, безумовно, залежить в першу чергу від батьків і їхнього впливу впродовж шкільного життя дитини.

Читайте також: книги о вихованні на spbooks.

Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті

19 квітня 2016 року в Білоцерківському інституті економіки та управління відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з проблеми «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті».

Основною метою цього заходу був аналіз теоретичних і практичних аспектів економіки, фінансів, права, психології, соціальної роботи, документознавства, архівознавства та бібліотекознавства в Україні.

У рамках конференції відбулося засідання різних секцій, зокрема «Соціально-психологічні проблеми молоді сучасного українського суспільства», в якій представила свій виступ учениця 9-В класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Афанасьєва Анастасія з доповіддю на тему: «Психологічні особливості успішності учнів 7-х класів» та отримала Сертифікат активного учасника конференції.

Фактори, що знижують успішність

Саме практика виховання й наукові дослідження дають підставу вважати, що вияв успішності школяра у навчальному процесі не однозначний, а його наслідки залежать від багатьох факторів. Проте, постійна ситуація неуспіху, негативного оцінювання, критика звідусіль, безумовно, виступає для дитини як психотравма. Це, в свою чергу, викликає негативні емоційні переживання, спричиняє утворення компенсаторних механізмів, що детермінують шкільну та часом й соціальну дезадаптацію. Компенсаторні механізми, що кожного разу «вмикаються» в ситуації негативного оцінювання, порушують нормальний перебіг процесу становлення образу «Я». Це, в свою чергу, призводить до відхилень у становленні успішного школяра.

На жаль, як доводить практика шкільного навчання, в кожному класі існує певний прошарок дітей, які постійно виявляють лише початковий та середній рівень знань. Зараз таких дітей все частіше об`єднують в одному або двох класах, протиставляючи їх тим одноліткам, що успішно засвоюють програму. Для адміністрації школи завжди є головна біль щодо формування класів — або п’ятих, або десятих (випускних). Відтак, низька навчальна успішність і, відповідно, зменшення вимог з боку вчителів, а звідси й недостатній ступінь засвоєння шкільної програми стає вже не тимчасовою прикрістю для учня, а його постійною життєвою ситуацією.

Як впливає така ситуація на розвиток учня? Чи є такий школяр успішним?  Роберт Кіосакі, крім бестселеру «Багатий батько, бідний батько», видав проміж іншого і «Якщо хочеш бути багатим, не ходи до школи».  Таким чином, можемо припустити, що питання успішності школяра надзвичайно актуальне та поки що вивчені недостатньо. Якщо заходить питання про наших дітей — це завжди необхідність та вимога часу.

Автор: ДИА

Цікаве в розділах на сайті
Перлини української класики (збірник)
Леся Українка Іван Якович Франко Михайло Михайлович Коцюбинський Тарас Григорьевич Шевченко Василь Стефаник Микола Хвильовий Григорій Квітка-Основ’яненко Iван Нечуй-Левицький